Brez vgradnje termostatov ni sistema električnega ogrevanja.

Za regulacijo temperature talnega ogrevanja in ogrevanja cevovodov uporabljamo termostate, ki merijo in regulirajo le temperaturo. Za ta namen služi tipalo – NTC upor, ki je priložen vsakemu termostatu. Vsi termostati so elektronski, razlikujejo pa se po načinu vgradnje, temperaturnem območju delovanja in vgrajenih funkcijah.

Za krmiljenje ogrevanja zunanjih talnih površin ter strešnih žlebov in odtokov potrebujemo zahtevnejše krmiljenje, ki meri tudi prisotnost vlage. To je krmilnik Devireg 850 in ustrezno talno oz. strešno tipalo temperature in vlage.