DEVI ogrevalne sisteme je mogoče uporabiti za preprečevanje temperaturnih razlik v tleh, ki jih povzročajo toplotni mostovi.
Nadalje lahko DEVI ogrevalne sisteme uporabimo tudi za preprečevanje ali omejevanje prepiha npr. ob oknih, vratih , zunanjih zidovih in osrednjih elementih v betonskih zgradbah.