DEVI sistem za taljenje snega in ledu je sestavljen iz ogrevalnih vodnikov Deviflex™ in termostatov oziroma krmilnikov Devireg™ in pritrdilnega pribora

Zagotavlja varnost
DEVI sistem za taljenje snega in ledu je zasnovan tako, da zagotavlja varnost za ljudi in vozila z varno hojo in vožnjo v zimskih razmerah. Stavbe varuje pred poškodbami, ki jih povzročita sneg in led.

Delovanje je samodejno
DEVI sistem za taljenje snega in ledu deluje popolnoma samodejno. Krmilniki Devireg™ 850 z ustreznimi tipali merijo temperaturo in vlažnost in na osnovi teh podatkov vklopijo oz. izklopijo ogrevanje.

Najpogostejši primeri uporabe DEVI sistema za taljenje snega in ledu na tleh so parkirišča, dovozi, pločniki, stopnice na prostem, nakladalne ploščadi in mostovi.

Primeri

Dovozi
Ena izmed velikih koristi, ki jih prinaša sistem za taljenje snega in ledu, je samodejno čiščenje dovozov, ki so tako vedno prevozni – podnevi in ponoči. To je posebej pomembno v specifičnih situacijah, kjer je potreben prost prehod za reševalna in druga vozila.

slika_el_uporaba_sneg_zem2

Pločniki
Sistem za taljenje snega in ledu lahko zagotavlja varne površine, po katerih hodijo pešci.

slika_el_uporaba_sneg_zem

Stopnišča na prostem
Sistem za taljenje snega in ledu se lahko uporabi kot učinkovita preventiva proti spolzkim in nevarnim stopnicam.

slika_el_uporaba_sneg_zem3

Nakladalne površine
Na nakladalnih površinah mora biti zagorovljena varnost pri delu, zato morajo biti kopne in odmrznjene.

slika_el_uporaba_sneg_zem4

Mostovi
Mostovi so pogosto še bolj izpostavljeni mrzlemu vremenu kot nakladalne površine , saj so skoraj vedno z vseh strani odprti.

slika_el_uporaba_sneg_zem5