DEVI je največji evropski dobavitelj električnega talnega ogrevanja. Naša poslovna filozofija je razvoj in trženje električnih ogrevalnih rešitev, ki jasno izstopajo zaradi:

  • povečanega udobja v vsakdanjem življenju
  • večje zanesljivosti
  • boljšega oblikovanja
  • znižanih obratovalnih stroškov

DEVI talne ogrevalne sisteme sestavljajo ogrevalni vodniki Devifl ex™ ali ogrevalne preproge Devimat™, termostati za regulacijo temperature Devireg™ in instalacijski pribor. Sistem je mogoče povezati v omrežje s pomočjo omrežnih rešitev Devicom™.

Pri sistemih za direktno ogrevanje je potrebna instalirana moč do 150 W/ m2, ogrevalni vodniki pa morajo biti položeni blizu površine tal. Običajno se vodniki ali preproge polagajo v estrihu, ki ni debelejši od 5 cm. Sistem za direktno ogrevanje je mogoče instalirati bodisi kot celovit, ogrevalni sistem bodisi kot dopolnilni ogrevalni sistem. V prvem primeru je sistem DEVI edini ogrevalni sistem v prostoru, v drugem pa sistem DEVI dopolnjuje neko drugo ogrevanje, npr. radiatorje. Celovit ogrevalni sistem se projektira tako, da pokriva vse toplotne izgube in zagotavlja polno ogrevalno moč, medtem ko se dopolnilni ogrevalni sistem projektira tako, da zagotavlja topla in udobna tla.

elektricno-ogrevanje

Talne obloge
Za polaganje na tla, v katera so položeni ogrevalni kabli, so sicer primerne skoraj vse vrste talnih oblog, vendar se je treba v zvezi z uporabo primernih lepil itd. zmeraj posvetovati z dobaviteljem talne obloge. Kadar se polagajo lesene talne obloge neposredno na betonske konstrukcije, v katerih je položeno talno ogrevanje, je treba proizvajalčeva navodila upoštevati zelo natančno.

Polaganje
Ogrevalne preproge Devimat™ položimo na gotovi estrih, ogrevalne vodnike pa 2 do 3 cm globoko v estrih z ustrezno medsebojno razdaljo. Ogrevalne vodnike ali preproge je treba polagati pribl. 3 do 5 cm pod površino tal ob razdalji med kabli med 5 in 15 cm. Za polaganje ogrevalnih kablov Deviflex™ priporočamo uporabo montažnih trakov Devifast™. Druga možnost je pritrditev kablov na armaturo v betonu. Pri tem je predvsem pomembno, da je talna konstrukcija dobro izolirana, tako da so toplotne izgube navzdol kar najmanjše.