DEVI sisteme za ogrevanje cevovodov lahko uporabljamo za dva glavna namena uporabe:

  • Zaščita cevi pred zmrzaljo.
  • Vzdrževanje potrebne temperature v ceveh.

Sisteme za zaščito pred zmrzaljo instaliramo povsod, kjer je treba vodovodne in kanalizacijske cevi zaščititi pred zmrzaljo in poškodbami zaradi nje.

Sistemi za vzdrževanje temperature zagotavljajo, da toplovodne cevi ali cevi za druge tekočine ohranjajo potrebno temperaturo.

Ogrevalne kable je mogoče polagati po ceveh nad tlemi in v tleh.
Polaganje kabla na nadzemnih ceveh na prostem: nadzemne cevi na prostem so še posebej izrazito izpostavljene mrazu, zato je potrebna dobra izolacija.
Ogrevalni kabel se pritrdi neposredno na cev in fiksira z aluminijasti trakom, ki zagotavlja optimalen stik med kablom in cevjo.

Primeri

Plastična cev z ogrevalnimi kabli, položena v večjo plastično cev
Ta način polaganja se pogosto uporablja pri podvodnih cevovodih. Zunanja cev mehansko zaščiti cevovod in pomaga zniževati hladilno moč okoliške vode.

slika_cevo_zunanja

Cev z ogrevalnimi kabli, položena v jarek in zaščitena z opeko iz ugaskov
Opeka iz ugaskov zagotavlja trdno zaščito za cevi in kable. Vodoravno opeko je treba polagati na trdne stranske plošče.
Cevi morajo ležati najmanj 50 cm pod nivojem tal, zaščitene pa morajo biti z betonskimi ploščami.. Kabel mora biti obdan s peskom. Na zgornji strani položimo na betonske plošče plastičen trak (rdeč, rumen itd.), ki označuje, da so pod betonom ogrevalni kabli.