DEVI je največji evropski dobavitelj električnega talnega ogrevanja. Naša poslovna filozofija je razvoj in trženje električnih ogrevalnih rešitev, ki jasno izstopajo zaradi:

  • povečanega udobja v vsakdanjem življenju
  • večje zanesljivosti
  • boljšega oblikovanja
  • znižanih obratovalnih stroškov

DEVI talne ogrevalne sisteme sestavljajo ogrevalni vodniki Devifl ex™ ali ogrevalne preproge Devimat™, termostati za regulacijo temperature Devireg™ in instalacijski pribor. Sistem je mogoče povezati v omrežje s pomočjo omrežnih rešitev Devicom™.

Direktno ogrevanje

Pri sistemih za direktno ogrevanje je potrebna instalirana moč do 150 W/ m2, ogrevalni vodniki pa morajo biti položeni blizu površine tal. Običajno se vodniki ali preproge polagajo v estrihu, ki ni debelejši od 5 cm. Sistem za direktno ogrevanje je mogoče instalirati bodisi kot celovit, ogrevalni sistem bodisi kot dopolnilni ogrevalni sistem. V prvem primeru je sistem DEVI edini ogrevalni sistem v prostoru, v drugem pa sistem DEVI dopolnjuje neko drugo ogrevanje, npr. radiatorje. Celovit ogrevalni sistem se projektira tako, da pokriva vse toplotne izgube in zagotavlja polno ogrevalno moč, medtem ko se dopolnilni ogrevalni sistem projektira tako, da zagotavlja topla in udobna tla.

elektricno-ogrevanje

Talne obloge
Za polaganje na tla, v katera so položeni ogrevalni kabli, so sicer primerne skoraj vse vrste talnih oblog, vendar se je treba v zvezi z uporabo primernih lepil itd. zmeraj posvetovati z dobaviteljem talne obloge. Kadar se polagajo lesene talne obloge neposredno na betonske konstrukcije, v katerih je položeno talno ogrevanje, je treba proizvajalčeva navodila upoštevati zelo natančno.

Polaganje
Ogrevalne preproge Devimat™ položimo na gotovi estrih, ogrevalne vodnike pa 2 do 3 cm globoko v estrih z ustrezno medsebojno razdaljo. Ogrevalne vodnike ali preproge je treba polagati pribl. 3 do 5 cm pod površino tal ob razdalji med kabli med 5 in 15 cm. Za polaganje ogrevalnih kablov Deviflex™ priporočamo uporabo montažnih trakov Devifast™. Druga možnost je pritrditev kablov na armaturo v betonu. Pri tem je predvsem pomembno, da je talna konstrukcija dobro izolirana, tako da so toplotne izgube navzdol kar najmanjše.

Akumulacijsko ogrevanje

DEVI sistem akumulacijskega ogrevanja uporabimo v stanovanjskih, poslovnih in drugih objektih kot osnovno ogrevanje z uporabo električne energije v času nizke tarife.

Primer
Pisarno želimo ogrevati z akumulacijskim ogrevalnim sistemom.
Obdobje z nižjo tarifo traja skupaj 10 ur.

elektricno-ogrevanje

Talne obloge
Za polaganje na tla, v katera je položen akumulacijski ogrevalni sistem, so sicer primerne skoraj vse vrste talnih oblog, vendar se je treba v zvezi s temperaturno odpornostjo oblog, uporabo primernih lepil itd. zmeraj posvetovati z dobaviteljem talne obloge. Kadar se polagajo lesene talne obloge neposredno na betonske konstrukcije, v katerih je položeno akumulacijsko talno ogrevanje, je treba proizvajalčeva navodila upoštevati zelo natančno. Posebej pomemben je podatek o maksimalni dopustni temperaturi za dano talno oblogo. Talni materiali z dobrimi izolacijskimi lastnostmi, kot so npr. debele volnene preproge, lahko omejujejo oddajanje toplote iz tal. V takih primerih se glede dodatnih informacij posvetujte z dobaviteljem talne obloge.

Polaganje
Kabli za akumulacijsko ogrevanje morajo imeti minimalno moč 18 W/m, maksimalna moč pa ne sme presegati 200 W/m2. Pod kable je treba položiti ustrezno izolacijo v skladu z gradbenimi standardi.Pri polaganju je treba posebej poskrbeti, da se prepreči njihov stik z izolacijskim materialom ali da jih ta kakorkoli obda. Kabli se pritrdijo na montažne trakove Devifast™ ali jekleno armaturo na ustreznih medsebojnih razdaljah. Ker je sistem za ogrevanje robnih pasov ogrevalni sistem z direktnim delovanjem, ne sme biti prekrit z več kot 3 cm betona. To skupaj z veliko močjo zagotavlja, da se bo sistem hitro in učinkovito odzival na temperaturne spremembe. Pomembno je, da je talna konstrukcija dobro izolirana, s čimer so izgube navzdol kar najnižje.

Tanki podi

DEVI je razvil poseben sistem za ogrevanje pri obnovah, kjer mora biti konstrukcija tal nizka.
Za izvedbo ogrevanja s preprogami Devimat™ je potrebna višina približno 12 mm vključno s keramičnimi ploščicami. Sistem je mogoče položiti na obstoječe ploščice, lesene obloge ali betonska tla. Tipična področja uporabe so kuhinje in kopalnice, ogrevalni sistem pa je mogoče uporabiti pri obnovi tudi kjerkoli drugje v hiši.

Primer
Obnoviti želimo kopalnico.
Tla so obložena s keramičnimi ploščicami.
DEVI sistem bo edino ogrevanje v kopalnici.

talno-gretje-tanki-podi

Talne obloge
Za polaganje na tla, v katera je položen talni ogrevalni sistem, so sicer primerne vse vrste talnih oblog, vendar pa mora biti ogravalna preproga prekrita z najmanj 10 – 15 mm debelo plastjo izravnalne mase, če je vrhnja obloga lesena ali plastična. Dobavitelja talne obloge je treba seznaniti, da se bodo polagali ogrevalni kabli, in se z njim posvetovati glede uporabe lepila, ki naj se uporabi, itd. Pri polaganju DEVI talnih ogrevalnih sistemov v lesene pode je treba proizvajalčeva navodila upoštevati zelo natančno. Kable je treba polagati še posebej skrbno, upoštevati pa je treba tudi maksimalno dopustno temperaturo za dano talno oblogo. Maksimalna temperatura, ki je še dopustna na lesenih tleh, položenih neposredno na betonsko osnovo, je 27 ºC.

Polaganje
Skupna debelina preprog Devimat™ (skupaj z lepilom za ploščice ali obloge) znaša 3 do 5 mm. Široke so 50 cm, dolge pa od 2 do 20 m. Nosilna mreža preprog Devimat™ je samolepilna in zagotavlja hitro in enostavno polaganje. Zelo pomembna je izbira preproge s pravimi merami, saj je ni mogoče krajšati.
Izbiro si lahko olajšate z izbiro programa DEVI matplanner – programa, napisanega posebej za pomoč pri izbiri prave preproge Devimat™.

Leseni podi

DEVI sistem za ogrevanje lahko položimo v vse vrste lesenih podov, pri čemer pa je treba upoštevati instalacijske predpise. Elektronski termostati Devireg™ 550, s katerimi se lahko omeji temperatura tal, zagotavljajo, da je temperatura v talni konstrukciji zmeraj v okviru vrednosti, ki jih priporoča proizvajalec talne obloge.

leseni podti talno gretje

Talne obloge
DEVI talne ogrevalne sisteme je mogoče uporabljati v povezavi z vsemi znanimi vrstami lesa, tako v obliki desk kot tudi ploščic. Pomembno je le, da se natančno upoštevajo proizvajalčeva priporočila v zvezi z najvišjimi temperaturami.

Polaganje
Pod lesenimi podi ali na njih
Če polagamo ogrevanje v lesene pode na betonu ali na obstoječe lesene pode, temperatura takega lesenega poda ne sme preseči 27 ºC. Zaradi tega je treba zmeraj uporabiti talno tipalo, ki nadzira temperaturo v podu. To tipalo mora biti priključeno na elektronski termostat, ki ima funkcijo toplotne omejitve.
Za regulacijo ogrevanja v lesenih podih priporočamo uporabo termostatov Devireg™ 550. Maksimalna instalirana moč ne sme preseči 100 W/m2.