DEVI sistem za taljenje snega in ledu je sestavljen iz ogrevalnih vodnikov Deviflex™ in termostatov oziroma krmilnikov Devireg™ in pritrdilnega pribora

Zagotavlja varnost
DEVI sistem za taljenje snega in ledu je zasnovan tako, da zagotavlja varnost za ljudi in vozila z varno hojo in vožnjo v zimskih razmerah. Stavbe varuje pred poškodbami, ki jih povzročita sneg in led.

Delovanje je samodejno
DEVI sistem za taljenje snega in ledu deluje popolnoma samodejno. Krmilniki Devireg™ 850 z ustreznimi tipali merijo temperaturo in vlažnost in na osnovi teh podatkov vklopijo oz. izklopijo ogrevanje.

Ogrevanje zunanjih površin

Najpogostejši primeri uporabe DEVI sistema za taljenje snega in ledu na tleh so parkirišča, dovozi, pločniki, stopnice na prostem, nakladalne ploščadi in mostovi.

Primeri

Dovozi
Ena izmed velikih koristi, ki jih prinaša sistem za taljenje snega in ledu, je samodejno čiščenje dovozov, ki so tako vedno prevozni – podnevi in ponoči. To je posebej pomembno v specifičnih situacijah, kjer je potreben prost prehod za reševalna in druga vozila.

slika_el_uporaba_sneg_zem2

Pločniki
Sistem za taljenje snega in ledu lahko zagotavlja varne površine, po katerih hodijo pešci.

slika_el_uporaba_sneg_zem

Stopnišča na prostem
Sistem za taljenje snega in ledu se lahko uporabi kot učinkovita preventiva proti spolzkim in nevarnim stopnicam.

slika_el_uporaba_sneg_zem3

Nakladalne površine
Na nakladalnih površinah mora biti zagorovljena varnost pri delu, zato morajo biti kopne in odmrznjene.

slika_el_uporaba_sneg_zem4

Mostovi
Mostovi so pogosto še bolj izpostavljeni mrzlemu vremenu kot nakladalne površine , saj so skoraj vedno z vseh strani odprti.

slika_el_uporaba_sneg_zem5

Ogrevanje žlebov in streh

DEVI sisteme za taljenje snega in ledu za strehe in žlebove je mogoče instalirati na skoraj vseh vrstah strešnih konstrukcij, kjer je treba preprečiti zastajanje vode v strešnih žlebovih in zmanjšati poškodbe na zgradbah, kot so zmrznjene fasade in strehe. Sistem za taljenje snega in ledu je treba instalirati v žlebove ali na mestih, kjer obstaja nevarnost, da se bo nabiral led ali sneg. V strešnih žlebovih in odtočnih ceveh se prepreči škoda z učinkovitim in neoviranim odvajanjem vode, ki ga zagotavlja dober ogrevalni sistem. Elektronski termostati Devireg™ zagotavljajo doseganje optimalnih rezultatov ob najmanjši možni porabi energije. Da te lahko rezultate dosežemo, morajo tipala in termostati točno zasledovati vreme ter samodejno vklapljati in izklapljati ogrevanje natanko v pravem trenutku.

Primeri

Strešni žlebovi in odtočne cevi
Kabel vodimo naprej in nazaj vzdolž žleba tolikokrat, kot je potrebno, da dosežemo potrebno instalirano moč.

slika_el_uporaba_sneg_str

Korita med strehami in žlote
Polaganje ogrevalnih kablov v korito med dvema strehama izvajamo praviloma pri večjih zgradbah.

slika_el_uporaba_sneg_str2

Strešne konstrukcije
V zimskem času se lahko pojavi naslednja neprijetnost: na hladnem spodnjem delu strehe se nabere večja količina snega in ledu. Spomladi ali pa celo že pozimi, ko se vreme otopli, taka gmota lahko zdrsne po strehi navzdol, poškoduje strešne žlebove in druge konstrukcije na strehi ter predstavlja resno grožnjo za vse in vsakogar, ki se nahaja v bližini take stavbe.

slika_el_uporaba_sneg_str3